Sponsors

Wij willen iedereen bedanken, zowel onze sponsors als de particuliere schenkers, voor de giften die we mochten ontvangen. Deze financiële steun is broodnodig om de kinderen met PID zo goed mogelijk te begeleiden met hun ziekte.